“ Meten is weten “  is een oud gezegde en zeker in het vakgebied geluid en akoestiek is het nagenoeg onmogelijk een goede diagnose te stellen, laat staan een goede oplossing aan te dragen, zonder vooraf geluidsmetingen te hebben verricht.

Daarin  gaat het niet alleen om de intensiteit van geluid of het absolute geluidsniveau, maar ook om hoe geluid samengesteld is in de verschillende frequenties. Treax verzorgt dan ook geluidsonderzoeken en rapportages uitgevoerd met de modernste apparatuur. Wij maken daarin duidelijk onderscheid tussen geluidsonderzoeken die te maken hebben met geluidsbelasting van personen en geluidsbelasting van de (woon)omgeving.In het geval van onderzoek naar de geluidsbelasting van personen verzorgd Treax naar wens het ARBO onderzoek dat veelal deel uitmaakt van de risico inventarisering.

De metingen worden in dat geval uitgevoerd volgens NEN 3418 en NEN 3419 meting van geluid op de arbeidsplaats, orienterende meetmethoden, respectievelijk uitgebreid onderzoek.

Wij  berekenen het geluidsexpositieniveau per werknemer en geven aan welke geluidsreducerende voorzieningen kunnen worden getroffen en tegen welke prijs.

Wettelijk verplichtingen decibel tabel

Geluidsniveau dB(A)

Wettelijke verplichtingen

80 Schadelijkheidsgrens: Gehoorbeschermingsmiddelen moeten ter beschikking worden gesteld.
85 Actie niveau: Lawaai moet worden bestreden, voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd.
90 Dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht!

In het geval van onderzoek naar de geluidsbelasting in de omgeving verzorgd Treax al naar gelang de wens of gestelde eisen een akoestisch onderzoek.

De metingen en berekeningen worden uitgevoerd volgens de handleiding “meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13 “ van de interdepartementale commissie geluidshinder.

Het onderzoek bevat:

 • Het uitvoeren van geluidsmetingen bij immissierelevante geluidsbronnen.
 • Het berekenen van bronsterktes van immissierelevante geluidsbronnen.
 • Het opstellen van een akoestisch rekenmodel.
 • Het berekenen van de geluidsbelasting voor de gevels van de meest nabij gelegen woningen met een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma. (D.G.M.R. programma)

Resultaten van alle onderzoeken worden weergegeven in rapporten die digitaal worden toegezonden.

Met het uitvoeren van rapportages en het leveren en monteren van eventueel benodigde voorzieningen, kan Treax alle projecten in eigen beheer en indien gewenst onder geluidsgarantie uitvoeren.  Vraag naar onze mogelijkheden.

Waarom Treax?

 • Gratis bezoek en maatopname op locatie
 • Gratis advies en een offerte op maat
 • Eén aanspreekpartner,  van advies tot uitvoering
 • Gecertificeerde producten en oplossingen
 • Ervaren gesprekspartner

Wilt u?

Geheel vrijblijvend:

 • meer informatie
 • een gratis bezoek
 • of een vrijblijvende offerte?