Project omschrijving

Enza zaden een vooraanstaande Nederlandse producent en veredelaar van zaad voor de groenteteelt reageerde op onze mailing. Zij  hadden wat geluidsproblemen bij de veredeling en verwerking van zaad in de grote productieruimtes. Zij wilden graag een vrijblijvend en gratis bezoek om te zien of en hoe wij  iets zouden kunnen verbeteren aan het geluidsprobleem.

Er was duidelijk sprake van overlast en eerder gemaakte metingen wezen uit dat werknemers  op bepaalde werkplekken aan te hoge geluidsniveaus werden blootgesteld.  Er was dus duidelijk een lawaai probleem maar men had geen idee waar te beginnen en hoe dit het beste aangepakt zou kunnen worden ?  Een voor ons zeer herkenbare situatie !

Tijdens het eerste oriënterende bezoek stelden wij na enige metingen ter plaatse snel vast dat in de bewuste productieruimtes een aantal schudzeven een overmatig hoog geluidsniveau voortbrachten.

Daarnaast waren er talloze geluidsbronnen en bronnetjes die door onderlinge “optelling “ samen een te hoog geluidsniveau produceerden. Als extra probleemfactor waren de machines geplaatst in een hal met louter akoestisch “harde” materialen waardoor de geluidsenergie niet afneemt door absorptie.  Iets wat in de praktijk vaak voorkomt omdat dit soort hygiënische productieruimtes ook juist goed poriënvrij en goed te reinigen moeten zijn !   

Er was een beperkt budget beschikbaar voor aanpak van de grootste overlast op die plaatsen waar arbotechnisch gezien de veiligheidswaardes van 80dB (A) werden overschreden.   

Ons voorstel was om allereerst boven de schudzeven een akoestisch systeemplafond aan te brengen om de geluidswaardes ter plaatse van de bedieners te verlagen. Deze aanpak was budgettair goed haalbaar en verdedigbaar omdat de verbetering direct meetbaar was en het geluidsniveau net onder of op de veiligheidswaarde uit zou komen.

Daarnaast was er het streven om  gespreid over de jaren extra investeringen te doen in geluidsaanpak om zo geleidelijk  te komen tot een goed akoestisch werkklimaat in de diverse ruimtes.

Na het aanbrengen van de akoestische plafonds direct onder de entresol vloeren, was men zo  tevreden over het resultaat, dat  het eerstvolgende jaar meer budget werd vrijgemaakt  voor verdere akoestische aanpassingen.

Deze aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd in de vorm van wandcassettes en plafondbaffles.

Het eindresultaat is dat werknemers, maar ook de vele bezoekers van de productieruimtes op een normale wijze, zonder stemverheffing en irritatie,  met elkaar kunnen praten en overleggen.

*zie voor uitgebreide achtergrond informatie onze download nagalmverbetering