Project omschrijving

Steenfabriek Rossum, een fabrikant van traditioneel gebakken stenen was net als vele vakgenoten zoekende om het werkklimaat in hun steenfabriek te verbeteren om hun huidige en toekomstige werknemers een beter werkklimaat te bieden.  

Naast een overmaat aan geluid is met name stof in het proces van vormen en bakken op deze wijze met open machines een groot probleem.  

Om beide problemen gelijktijdig aan te kunnen pakken werden wij verzocht om te beoordelen hoe wij deze problemen zo goed mogelijk zouden kunnen elimineren, het liefst aan de bron zelf.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om grote delen van het proces af te schermen met omkastingen en cabines, maar altijd staat het belang voorop dat de installaties goed toegankelijk en overzichtelijk moeten zijn om de machinebedieners snel toegang te kunnen verlenen tot de installatie in het geval van storingen of “vastlopers”  in de aan-en afvoerlijnen.   

In goed  overleg met de gebruikers heeft Treax hier een aantal geluid- en stofwerende omkastingen op de machines aangebracht voorzien van een groot aantal deuren, ramen en wanddelen om een maximum aan flexibiliteit een toegankelijkheid te kunnen bieden.

Een goed voorbeeld van hoe een project zou moeten verlopen in samenwerking tussen leverancier en klant.

Door met name goed te luisteren naar de machinebedieners die iedere dag met deze machines werken, kunnen aanpassingen zodanig worden ontworpen en aangebracht dat ze daardoor ook maximaal worden geaccepteerd.