Project omschrijving

 

Agrowin een specialist en groothandel in bestrijdingsmiddelen voor de landbouwindustrie was toe aan uitbreiding in de vorm van een nieuwe vestiging op een andere locatie in het land.

Om vanaf de start optimaal te kunnen werken werd nabij een al bestaande opslag een geheel nieuw pand gebouwd inclusief kantoorruimte. Ervaringen opgedaan in de oude situatie werden verwerkt en toegevoegd aan nieuwe inzichten om op de nieuwe locatie zo optimaal mogelijk te kunnen werken. Door de hoeveelheid en varïeteit van de diverse producten die tot dan – en mogelijk in de toekomst gevoerd zouden gaan worden – was het geen eenvoudige opgave om een ideale situatie te ontwerpen.

In samenwerking met een adviesbureau en op eis van het bevoegd gezag was de uiteindelijke uitkomst dat een groot separaat brandcompartiment gerealiseerd werd om de bulk van de grondstoffen 120 minuten brandwerend op te slaan. Deze ruimte werd voorzien van een speciaal ontworpen droogblusinstallatie.

Treax leverde o.a. hiervoor de speciaal voor dit doeleind ontwikkelde stalen brandroldeur. Een deur die is opgebouwd volgens de meest recente Europese eis EN 1634-1 voor brandwering en stralingsintensiteit zoals vereist bij deze specifieke toepassing.

De deur zal bij rookmelding sluiten en is in dit geval ook nog eens als extra, fail-safe uitgevoerd, wat wil zeggen dat de deur ook gegarandeerd sluit bij een brand zelfs als de voedingspanning wegvalt ! Om dat te kunnen garanderen wordt een speciale 24 Volt hulpmotor in combinatie met noodstroom accupakket geplaatst.

Verder lag er nog een eis om bepaalde chemische stoffen binnen het bestaande brandcompartiment te scheiden !

Hiervoor plaatsten wij aanvullend- in het al bestaande brandcompartiment – een kleine inpandige opslag gemaakt uit 60 minuten brandvertragende sandwichpanelen.

Het gehele front van de extra opslagkast werd vervolgens brandtechnisch afgedicht middels een zelfsluitend 60 minuten brandvertragend brandrolscherm, gemaakt uit glasvezeldoek.

Een goede, praktische oplossing die door alle partijen werd geaccepteerd.